Պատասխանատվության սահմանափակում

Չնայած նրան, որ մեր կողմից արվել է ամեն հնարավորը 3-րդ անձանց կողմից ստացված և կայքում ներկայացված տեղեկատվության ստույգությունն ու արժանահավատությունն ապահովելու համար, այնուամենայնիվ, «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ն չի երաշխավորում, որ այն ստույգ է, ամբողջական և սխալներից զերծ և որևէ պատասխանատվություն չի կրում դրա օգտագործման հետևանքով ծագած ցանկացած հետևանքների համար:

«Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում այն տեղեկատվության օգտագործման համար, որը պարունակվում է այս կայքից հղում ունեցող կայքերում:

Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանություն բացահայտվելու դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով: Եթե կայքէջի անգլերեն լեզվով հրապարակված որևէ բաժնի տեղեկատվությունն ամբողջական չէ, ապա ամբողջական տեղեկատվությունը կարելի է ստանալ համապատասխան բաժնի հայերեն տարբերակից:
Թարմացված է առ` 06.12.2019