Ստորև կարող եք գնտել Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամ հանդիսացող ներդրումային ընկերությունների և բանկերի ցանկը:

Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակը շնորհվում է ՀԿԴ-ի հետ սույն բաժնում ներկայացված համապատասխան պայմանագրի կնքման և ՀԿԴ-ի կանոնների պահանջներին համապատասխանության դեպքում:

Ցուցադրել ըստ անվանման`

ՏՈՆՏՈՆ

Կրճատ անվ. «ՏՈՆՏՈՆ» ինվեստիցիոն ՍՊԸ
Լրիվ անվ. «ՏՈՆՏՈՆ» ինվեստիցիոն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
Իրավական ձևը ՍՊԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0021, Ադոնցի 10
Հեռախոս (+374 10) 20-38-15, (+374 12) 20-38-15
Ֆաքս (+374 12) 20-38-12
Կայք tontoninvest.com
Էլ. Հասցե info@tontoninvest.com
Ղեկավար տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Գոռ Առաքելյան
Թարմացված է առ` 03.12.2019