«ԻՆՔՈՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ռենեսա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը ստեղծվել է 26.03.2001թ.-ին: 27.06.2008թ.-ին Ընկերությունը վերագրանցվել և վերալիցենզավորվել է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից, որպես ներդրումային ընկերություն:

Ընկերությունը ֆոնդային բորսայի անդամ է դեռևս 24.01.2002թ-ից, իսկ 11.12.2008-ից այն նաև Արժեթղթերի հաշվարկային hամակարգի անդամ է: Ընկերությունը վերանվանվել է <<ԻՆՔՈՐ>> ՓԲԸ-ի 22,06,2021 թ-ին։

Ընկերության մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն համար կարող եք այցելել www.renesa.am: