Ստորև կարող եք գնտել Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամ հանդիսացող ներդրումային ընկերությունների և բանկերի ցանկը:

Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակը շնորհվում է ՀԿԴ-ի հետ սույն բաժնում ներկայացված համապատասխան պայմանագրի կնքման և ՀԿԴ-ի կանոնների պահանջներին համապատասխանության դեպքում:

Ցուցադրել ըստ անվանման`

ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0001, Թումանյան 17
Հեռախոս (+374 10) 56-59-74
Ֆաքս (+374 10) 51-05-44
Կայք www.inecobank.am
Էլ. Հասցե dealing@inecobank.am
Ղեկավար գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Արեն Նալթակյան

ԻՆՔՈՐ

Կրճատ անվ. «ԻՆՔՈՐ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ԻՆՔՈՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Բուզանդ 91
Հեռախոս (+374 10) 54-83-83, 54-83-87
Ֆաքս (+374 10) 54-83-83, 54-83-87
Կայք incore.am
Էլ. Հասցե info@incore.am
Ղեկավար Գործադիր Տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Միխաիլ Բրոյան
Թարմացված է առ` 16.07.2021