«Դայմենշն» փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Դայմենշն» ՓԲԸ-ն ներդրումային ընկերություն է, որը գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերի 28-ին և ստացել իր անունից և իր հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարման թիվ 0014 լիցենզիան: