«ՌԵՆԵՍԱ» փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Ռենեսա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը ստեղծվել է 26.03.2001թ.-ին: 27.06.2008թ.-ին Ընկերությունը վերագրանցվել և վերալիցենզավորվել է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից, որպես ներդրումային ընկերություն:

Ընկերությունը ֆոնդային բորսայի անդամ է դեռևս 24.01.2002թ-ից, իսկ 11.12.2008-ից այն նաև Արժեթղթերի հաշվարկային hամակարգի անդամ է:

Ընկերության մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն համար կարող եք այցելել www.renesa.am: