«ԱՐՄԲՐՈԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն

Ընկերությունը հիմանադրվել է 1994թ.-ին` որպես ԱՐՄԲՐՈԿ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, իսկ 2008թ-ի նոյեմբերի 4-ին արդեն «ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ » ԲԲԸ-ն որպես ներդրումային ընկերություն գրանցվել և լիցենզավորվել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից:

ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ-ը 2008թ.-ի նոյեմբերի 25-ից հանդիսանում է Հայաստանի ֆոնդային բորսայի անդամ: Ընկերությունը նաև կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամ է, ինչպես նաև Դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատոր:

Ընկերության մասին լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք այցելել  www.armenbrok.am: