ՀԿԴ-ն իր բանկ հաճախորդներին հնարավորություն է տալիս համակարգում առկա իրենց իրավասու արժեթղթերն օգտագործել ՀՀ կենտրոնական բանկից իրացվելիություն ստանալու նպատակով: Ռեպո հաշվարկների սպասարկման համակարգն ամբողջությամբ ավտոմատացված է, իսկ որպես կապուղի կիրառվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի բանկմեյլ համակարգը:

Թարմացված է առ` 03.12.2019