Ստորև ներկայացված են Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի ձևավորման և զարգացման հիմնական փուլերը, ինչպես նաև վերջինիս գործունեության ընթացքում գրանցված նշանակալի իրադարձությունները։

AMX Հայաստանի ֆոնդային բորսան ու Կենտրոնական դեպոզիտարիան հաջողությամբ անցել են ISO հավաստագրման գործընթացը և ստացել ISO 9001:2015 և ISO/IEC 27001:2013 միջազգային ստանդարտներին համապատասխանության հավաստագրեր։

Այսիպիսով, երկու ընկերությունները լուծումներ ու ծառայություններ մատուցելիս կիրառում են որակի ու տեղեկատվության անվտանգության կառավարման արդյունավետ և ապահով մեխանիզմներ։ Ներդրողներին ու ֆինանսական շուկային տրամադրվող ծառայություններն ու լուծումները մշակված են հենց բորսայի ու դեպոզիտարիայի գործընկերների ու հաճախորդների պահանջները հաշվի առնելով։ Մանրամասն՝ այստեղ։

 

Նոր, ժամանակակից համակարգի շնորհիվ ֆիզիկական անձինք հնարավորություն են ստանում առցանց (on-line) եղանակով պետական պարտատոմսեր ձեռքբերել անմիջապես պետությունից: Առցանց (on-line) համակարգին զուգահեռ գործելում են նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գանձապետական պահառու համակարգի սպասարկման կետերը, որտեղ ներդրողները կարող են անցանց կերպով (off-line) ստանալ առցանց համակարգի կողմից առաջարկվող ծառայություններն, ինչպես նաև գրանցվել առցանց համակարգում, եթե չունեն ID քարտ:

Մանրամասները կարող եք կարդալ այստեղ:

«Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ն (ՀԿԴ) և Deutsche Börse Group-ի արժեթղթերի միջազգային կենտրոնական դեպոզիտարիան` Clearstream-ը, կնքեցին ՀԿԴ-ում Clearstream-ի անվանատիրոջ հաշվի բացման պայմանագիր:

Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի և Արժեթղթերի հանրապետական կենտրոնական դեպոզիտարիայի (Բելառուսի) միջև կնքվել է օտարերկրյա անվանատիրոջ երկկողմանի հաշիվների բացման պայմանագիր:

Թարմացված է առ` 15.01.2020