Որակավորում հանձնողի անունը Քննության օրը Քննության ժամը
Արմեն Տեր-Հակոբյան 30/09/2022  16:30
Յուլյա Բաբաջանյան  03/10/2022    16:30 
     

Որակավորում ստացած անձինք

Թարմացված է առ` 29.09.2022