Որակավորում հանձնողի անունը Քննության օրը Քննության ժամը
 Աստղիկ Լազարյան  09/07/2021 16։30
     

Որակավորում ստացած անձինք

Թարմացված է առ` 06.07.2021