Որակավորում հանձնողի անունը Քննության օրը Քննության ժամը
Ժանետ Աղաջանյան 22/10/2021 16։45
     

Որակավորում ստացած անձինք

Թարմացված է առ` 20.10.2021