Որակավորում հանձնողի անունը Քննության օրը Քննության ժամը
Ալվարդ Հակոբյան  19/05/2022թ  16։30 
     
     

Որակավորում ստացած անձինք

Թարմացված է առ` 16.05.2022