ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ-ի  ոչ աշխատանքային օրերը 2022թ.-ին

Նոր տարի

01․01․-02․01․2021

 

Սուրբ ծննդյան օր

06.01.2022

 

Բանակի օր

28.01.2022

 

Կանանց միջազգային օր

08.03.2022

 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր
24․04․2022
 
Աշխատանքի օր
01․05․2022
 

Հաղթանակի օր

09.05.2022

 
Հանրապետության օր
28.05.2022

Սահմանադրության օր

05.07.2022

 

Անկախության օր

21.09.2022

Թարմացված է առ` 17.12.2021