Ցուցադրել ըստ կատեգորիաների`

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-տարի-

-տարի-

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել

Ապրիլի 17-ը կլինի է ոչ աշխատանքային օր:

Ամսաթիվ: 12.04.2017

Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

Տեղեկացնում ենք, որ համաձայն ՀՀ Կառավարության որոշման, 2017 թվականի ապրիլի 17-ը Հայաստանում հայտարարվել է ոչ աշխատանքային օր: Ուստի,  Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիան փակ կլինի ապրիլի 17-ին, սակայն սովորական աշխատանքային ռեժիմով կաշխատի սույն թվականի մայիսի 6-ին:

Կարդալ ավելին

Դադարեցվել է «ՏՈՆՏՈՆ» ՍՊԸ-ի դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատորի կարգավիճակը:

Ամսաթիվ: 06.04.2017

Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

Տեղեկացնում ենք, որ «ՏՈՆՏՈՆ» ՍՊԸ-ի և ՀԿԴ-ի միջև 06.04.2017թ.-ին կնքված պայմանագրով դադարեցվել է Ընկերության՝ Դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատորի կարգավիճակը:

Կարդալ ավելին

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ն Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի Արժեթղթերի Հաշվարկային Համակարգի Անդամ Է:

Ամսաթիվ: 16.11.2016

Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

2016թ.-ի նոյեմբերի 10-ին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ -ն դարձել է արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի անդամ` ստանալով դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատորի և կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի (ԿՇՀՀԱ) կարգավիճակ:

Կարդալ ավելին

«ԻՎԱ» ԲԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Ամսաթիվ: 26.10.2016

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 24.10.2011թ.-ին «ԻՎԱ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ` Թողարկող) դիմել է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիային` վերջինիս և Թողարկողի միջև 29.01.2001թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Կարդալ ավելին

Clearstream-ը մուտք է գործում հայաստանյան շուկա` գործարկելով Կենտրոնական Դեպոզիտարիայում բացված անվանատիրոջ հաշիվը

Ամսաթիվ: 12.07.2016

Կատեգորիա: Միջոցառումներ

«Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ն (ՀԿԴ) և Deutsche Börse Group-ի արժեթղթերի միջազգային կենտրոնական դեպոզիտարիան` Clearstream-ը, կնքել են ՀԿԴ-ում Clearstream-ի անվանատիրոջ հաշվի բացման պայմանագիր:

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 12.04.2017