Ցուցադրել ըստ կատեգորիաների`

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-տարի-

-տարի-

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել

Կենսաթոշակային միջոցների կառավարիչները և Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան հայտարարում են Բաց դռների օր:

Ամսաթիվ: 14.03.2018

Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ Կենսաթոշակային միջոցների կառավարիչները և Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան՝ ս.թ. մարտի 29-ին հայտարարում են Բաց դռների օր:

Կարդալ ավելին

Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ն դարձել է կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամ

Ամսաթիվ: 02.03.2018

Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

2018թ.-ի փետրվարի 28-ին «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ին շնորհվել է «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ (ՀԿԴ) կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակ: Այսուհետ Բանկի հաճախորդները կարող են անմիջապես Ինեկոբանկի միջոցով արժեթղթերի գնման և վաճառքի գործառնություններ կատարել ֆոնդային բորսայում: Բանկը համալրել է գործող 18 ԿՇՀՀԱ-ների ցանկը:  

Կարդալ ավելին

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ ԲԲԸ-ին և Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա ԲԲԸ-ին անհրաժեշտ են խորհրդատվական ծառայություններ ISO 9001:2015 և ISO 27001:2013 վկայականները ստանալու համար

Ամսաթիվ: 08.02.2018

Կատեգորիա: Միջոցառումներ

Կարդալ ավելին

ՌԱՅՖԱՅԶԵՆԲԱՆԿ-ն անվանատիրոջ հաշիվ է բացել Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայում:

Ամսաթիվ: 05.12.2017

Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի (ՀԿԴ) և «Ռայֆայզենբանկ» ԲԸ-ի (Ռուսաստան) միջև կնքված պայմանագրի համաձայն Ռայֆայզենբանկին շնորհվել է արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի ուղղակի մասնակցի կարգավիճակ, որին հաջորդել է բանկի կողմից ՀԿԴ-ում անվանատիրոջ հաշվի բացումը:

Կարդալ ավելին

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն դարձել է արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի հաշվի օպերատոր:

Ամսաթիվ: 28.09.2017

Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

2017թ.-ի սեպտեմբերի 27-ին «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին շնորհվել է արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի հաշվի օպերատորի կարգավիճակ, որի արդյունքում այսուհետ Արդշինբանկի միջոցով հասանելի կլինեն «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ (ՀԿԴ) ռեեստրի վարմանն և արժեթղթերի պահառությանն առնչվող բոլոր ծառայությունները: Այսպիսով, բանկը դարձավ դեպոզիտար համակարգի 17-րդ հաշվի օպերատորը:

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 22.03.2018