Ցուցադրել ըստ կատեգորիաների`

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-տարի-

-տարի-

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել

Հայբիզնեսբանկը հասարակ անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ գրանցում է կատարել Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում

Ամսաթիվ: 06.09.2019

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 02.09.2019թ. իրականացվել է «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 01500362, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 48) 763000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 9920 հասարակ անվանական բաժնետոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMARBBS10ER3) լրացուցիչ գրանցում:

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 09.2019թ. իրականացվել է «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ`01500362, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 48) կողմից թողարկած հասարակ անվանական բաժնետոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMARBBS10ER3) պարամետրերի փոփոխություն, որի արդյունքում մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը 763000 ՀՀ դրամից դարձել է 783903 ՀՀ դրամ:

Կարդալ ավելին

«Լենդմարկ Կապիտալ» ՓԲԸ-ն դարձել է Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի հաշվի օպերատոր և ԿՇՀՀ անդամ

Ամսաթիվ: 28.08.2019

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«Սույն թվականի օգոստոսի 28-ին « Լենդմարկ Կապիտալ » ՓԲ ընկերությանը շնորհվել է «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիատարիա» ԲԲ ընկերության արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի հաշվի օպերատորի և կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակներ»:

Կարդալ ավելին

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն իրականացրել է պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMCOVSB28ER6) գրանցում

Ամսաթիվ: 27.08.2019

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 15.04.2019-23.08.2019թթ. իրականացվել է «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 00000291, հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1) 100000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 10000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMCOVSB28ER6) գրանցում:

Կարդալ ավելին

Գլոբալ Կրեդիտը իրականցրել է հասարակ անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ գրանցում

Ամսաթիվ: 16.08.2019

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 09.08.2019թ. իրականացվել է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 01013781, հասցե՝ ք.Երևան, Սասնա Ծռեր 2, 251 տ.) 1000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 500000 հասարակ անվանական բաժնետոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMGLBLS10ER2) լրացուցիչ գրանցում:

Կարդալ ավելին

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի հասարակ անվանական բաժնետոմսերի (ԱՄՏԾ՝ 00AHEKS10KR3) լրացուցիչ գրանցում Կենտրոնական դեպոզիտարիայում

Ամսաթիվ: 05.08.2019

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 07.2019թ. իրականացվել է «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 90025315, հասցե՝ ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ,Վ.Սարգսյանի փողոց թիվ 25ա) 1000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 886861 հասարակ անվանական բաժնետոմսերի (ԱՄՏԾ՝ 00AHEKS10KR3) լրացուցիչ գրանցում։

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 06.09.2019