Ցուցադրել ըստ կատեգորիաների`

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-տարի-

-տարի-

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել

Կորպորատիվ կայքերի մշակման նպատակով մատակարար կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ

Ամսաթիվ: 18.10.2019

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Բաց մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա իրավաբանական անձինք, որոնք բավարարում են սույն հայտարարությամբ և հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին և ունեն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, տեխնիկական և ֆինանսական միջոցներ: Բաց մրցույթին մասնակցել ցանկացող անձինք պետք է hայտերը ներկայացնեն թղթային ձևով Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա` ք. Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյանի փողոց 26/1 հասցեով: Հայտերը պետք է ներկայացվեն հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն մինչև 2019թ.-ի հոկտեմբերի 28֊ը՝ ժամը 18:00: Մրցույթի արդյունքերն ամփոփվելու են հոկտեմբերի 30-ին, և նույն օրվա ընթացքում մասնակիցների իրավասու էլեկտրոնային հասցեներին ուղարկվելու են համապատասխան ծանուցումներ։

Ամբողջական հրավերին կարող եք ծանոթանալ  այստեղ, իսկ պահանջներն ավելի մանրամասն նկարագրված են այստեղ։

Կարդալ ավելին

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իրականացրել է Ինեկոբանկի պարտատոմսրի տեղաբաշխում

Ամսաթիվ: 09.10.2019

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 23.09.2019-08.10.2019թթ. իրականացվել է «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02518512, հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Թումանյան 17) 10000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 150000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMINECB26ER9) տեղաբաշխում:

 

Կարդալ ավելին

««ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ն իրականացրել է պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMFNCAB26ER3) առաջնային գրանցում

Ամսաթիվ: 27.09.2019

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 23.09.2019թ. իրականացվել է ««ՖԻՆՔԱ» ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 00445174, հասցե՝ ք.Երևան, Ագաթանգեղոսի փող., շենք 2ա) 10000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 233200 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMFNCAB26ER3) առաջնային գրանցում:

Կարդալ ավելին

«Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ն և «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ն հրավիրում են աուդիտորական կազմակերպությունների

Ամսաթիվ: 23.09.2019

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ն և «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ն հրավիրում են միջազգային համբավ և համապատասխան որակավորում ունեցող աուդիտորական կազմակերպությունների

 ներկայացնելու առաջարկ հետևյալ ծառայությունների համար.

Կարդալ ավելին

«Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ

Ամսաթիվ: 20.09.2019

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` amx.am և cda.am վեբկայքերի մշակման նպատակով: Կայքերի տեխնիկական նկարագիրը, ինչպես նաև թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները կարող եք տեսնել այստեղ։

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 21.10.2019