Ցուցադրել ըստ կատեգորիաների`

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-տարի-

-տարի-

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել

«ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՓԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Ամսաթիվ: 11.05.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 07.05.2010թ.-ին «ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` Թողարկող) դիմել է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիային ՝ վերջինիս և Թողարկողի միջև 14.08.2008թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Կարդալ ավելին

«ԱՐԿՈԼԱԴ» ՓԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Ամսաթիվ: 06.05.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 03.05.2010թ.-ին «ԱՐԿՈԼԱԴ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` Թողարկող) դիմել է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիային ՝ վերջինիս և Թողարկողի միջև 30.05.2008թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Կարդալ ավելին

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 1 ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՖԱԲՐԻԿԱ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի սեփականատերերի ռեեստրը ներկայումս վարվում է Դեպոզիտարիայի կողմից:

Ամսաթիվ: 06.05.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Ի գիտություն «ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 1 ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՖԱԲՐԻԿԱ» ԲԲԸ-ի (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն) հասարակ անվանական բաժնետոմսերի սեփականատերերի, հայտնում ենք, որ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ից (այսուհետ՝ Դեպոզիտարիա) Ընկերությանը ռեեստրի փոխանցման գործընթացը 05.05.2010թ. դադարեցվել է` հիմք ընդունելով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 779 հոդվածի 1-ին և 780 հոդվածի 1-ին մասերը:

Կարդալ ավելին

«Ռեզիստոր» ԲԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային «Արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Ամսաթիվ: 30.04.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 29.04.2010թ.-ին «Ռեզիստոր» ԲԲԸ-ն (այսուհետ` Թողարկող) դիմել է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիային ՝ վերջինիս և Թողարկողի միջև 16.06.2000թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Կարդալ ավելին

«Սիգմա» ԲԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Ամսաթիվ: 29.04.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 26.04.2010թ.-ին «Սիգմա» ԲԲԸ-ին՝ վերջինիս և Թողարկողի միջև 16.06.2000թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 04.05.2017