Ցուցադրել ըստ կատեգորիաների`

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-տարի-

-տարի-

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել

«ԱՐՈՍՏ» ՓԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Ամսաթիվ: 19.05.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 17.05.2010թ.-ին «ԱՐՈՍՏ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` Թողարկող) դիմել է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիային ՝ վերջինիս և Թողարկողի միջև 03.12.2008թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Կարդալ ավելին

«Ռեզիստոր» ԲԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Ամսաթիվ: 17.05.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 14.05.2010թ.-ին «Ռեզիստոր» ԲԲԸ-ն (այսուհետ` Թողարկող) դիմել է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիային ՝ վերջինիս և Թողարկողի միջև 16.06.2000թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Կարդալ ավելին

«ՌԵԶԻՍՏՈՐ» ԲԲԸ-ի ռեեստրը ներկայումս վարվում է Դեպոզիտարիայի կողմից:

Ամսաթիվ: 17.05.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 14.05.2010թ.-ին Դեպոզիտարիայի կողմից դադարեցվել է «ՌԵԶԻՍՏՈՐ» ԲԲԸ-ի ռեեստրի փոխանցումը Ընկերությանը` հիմք ընդունելով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 779 հոդվածի 1-ին և 780 հոդվածի 1-ին մասերը:

Կարդալ ավելին

«ԿՈԿԱ-ԿՈԼԱ ՀԵԼԼԵՆԻԿ ԲՈԹԼԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ ԱՐՄԵՆԻԱ » ՓԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Ամսաթիվ: 12.05.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 07.05.2010թ.-ին «ԿՈԿԱ-ԿՈԼԱ ՀԵԼԼԵՆԻԿ ԲՈԹԼԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ ԱՐՄԵՆԻԱ » ՓԲԸ-ն (այսուհետ` Թողարկող) դիմել է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիային ՝ վերջինիս և Թողարկողի միջև 08.04.2008թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Կարդալ ավելին

«ՆՊՕ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ» ԲԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Ամսաթիվ: 12.05.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 10.05.2010թ.-ին «ՆՊՕ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ» ԲԲԸ-ն  (այսուհետ` Թողարկող) դիմել է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիային ՝ վերջինիս և Թողարկողի միջև 28.03.2005թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 09.03.2017