Ցուցադրել ըստ կատեգորիաների`

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-տարի-

-տարի-

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել

«ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ» ԲԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Ամսաթիվ: 24.06.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 22.06.2010թ.-ին «ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ` Թողարկող) դիմել է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիային` վերջինիս և Թողարկողի միջև 09.12.2002թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Կարդալ ավելին

Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի կողմից գրանցվել է "ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը

Ամսաթիվ: 23.06.2010

Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

22.06.2010թ.-ին Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի կողմից գրանցվել է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի հասարակ անվանական 120,000 բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը:

Կարդալ ավելին

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Ամսաթիվ: 18.06.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 17.06.2010թ.-ին «ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ` Թողարկող) դիմել է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիային` վերջինիս և Թողարկողի միջև 05.04.2000թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Կարդալ ավելին

«ԲԻԶՆԵՍ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՓԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Ամսաթիվ: 16.06.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 14.06.2010թ.-ին «ԲԻԶՆԵՍ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` Թողարկող) դիմել է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիային` վերջինիս և Թողարկողի միջև 25.07.2008թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Կարդալ ավելին

«Բեյքեր Թիլլի Արմենիա» ՓԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Ամսաթիվ: 16.06.2010

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայտնում ենք, որ 14.06.2010թ.-ին «Բեյքեր Թիլլի Արմենիա» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` Թողարկող) դիմել է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիային` վերջինիս և Թողարկողի միջև 29.07.2008թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:<

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 29.03.2017