Ցուցադրել ըստ կատեգորիաների`

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-տարի-

-տարի-

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել

Տեղեկացում

Ամսաթիվ: 17.06.2015

Կատեգորիա: Կենսաթոշակային համակարգ

Հարգելի մասնակից,

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ն սույն թվականի հունիսի 11-ին իրականացրել է 2014թ-ի հունվարից հունիս ամիսների համար մասնակիցների կողմից կատարված կուտակային վճարների հաշվին ձեռքբերված պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի մարում եւ կենսաթոշակային միջոցները փոխանցվել են Ձեր կողմից ներկայացված դիմումում նշված բանկային հաշվեհամարին:

Կարդալ ավելին

«ՋԻՋԻՏԱՔՍԻ» ՓԲԸ-ն միջնորդությամբ դիմել է Դեպոզիտարիային նոր դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման նպատակով:

Ամսաթիվ: 17.06.2015

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ՋԻՋԻՏԱՔՍԻ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) միջնորդությամբ դիմել է «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ին (այսուհետ՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիա) նոր դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման նպատակով: Առաջնորդվելով Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի «Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության» կանոնների 128. Կետի դրույթներով՝ Ընկերության կողմից թողարկվող արտոնյալ բաժնետոմսերով գործառնություններ իրականացնելու հնարավորությունը Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի կողմից Համակարգում սահմանափակված է, մինչև այդ արժեթղթերի տեղաբաշխման արդյունքների պաշտոնապես ամրագրումը հավաստող փաստաթղթերը Կենտրոնական դեպոզիտարիային ներկայացման հաջորդ օրը:

Կարդալ ավելին

«ՇԵՆ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՓԲԸ միջնորդությամբ դիմել է Դեպոզիտարիա նոր դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման նպատակով:

Ամսաթիվ: 17.06.2015

Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ՇԵՆ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) միջնորդությամբ դիմել է «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ին (այսուհետ՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիա) նոր դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման նպատակով: Առաջնորդվելով Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի «Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության» կանոնների 128. Կետի դրույթներով՝ Ընկերության կողմից թողարկվող արտոնյալ բաժնետոմսերով գործառնություններ իրականացնելու հնարավորությունը Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի կողմից Համակարգում սահմանափակված է, մինչև այդ արժեթղթերի տեղաբաշխման արդյունքների պաշտոնապես ամրագրումը հավաստող փաստաթղթերը Կենտրոնական դեպոզիտարիային ներկայացման հաջորդ օրը:

Կարդալ ավելին

Հայտարարություն

Ամսաթիվ: 11.06.2015

Կատեգորիա: Կենսաթոշակային համակարգ

Հարգելի քաղաքացիներ,

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ն` որպես կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների ռեեստրավար, սույն թվականի հունիսի 11-ին իրականացնելու է 2014թ-ի հունվարից հունիս ամիսների համար մասնակիցների կողմից կատարված կուտակային վճարների հաշվին ձեռքբերված պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի մարում:

Կարդալ ավելին

Այսօր Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայում կազմակերպվել է մամլո ասուլիս կապված կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության հետ

Ամսաթիվ: 15.04.2015

Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

Մամլո ասուլիսին ներկա են եղել Դեպոզիտարիայի, ինչպես նաև ՀՀ Ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչները: Ասուլիսի ժամանակ Կենսաթոշակային համակարգի սպասարկման դեպարտամենտի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը պարզաբանել է տարեկան հաշվետվության նպատակը, ինչպես նաև ներկայացրել է հաշվետվության մեջ առկա տեղեկատվությունը:

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 04.04.2017