Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

Իրականացվել է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի լրացուցիչ գրանցում

04.04.2022

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 04.04.2022թ. իրականացվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02502212, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2) 100000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով  30000  պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMAMRBBMAER0) լրացուցիչ գրանցում:

Թարմացված է առ` 07.04.2022