Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

Իրականացվել է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի անվանական պարտատոմսերի լրացուցիչ գրանցում

28.02.2022

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 16.02.2022թ. իրականացվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02502212, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2) 100000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 50000  պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMAMRBBM8ER8) լրացուցիչ գրանցում:

Թարմացված է առ` 28.02.2022