Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի լրացուցիչ գրանցում

24.09.2021

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 24.09.2021թ. իրականացվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02502212, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2) 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 70000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMAMRBBM6ER2) լրացուցիչ գրանցում:

Թարմացված է առ` 27.09.2021