Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի անվանական արժեքով պարտատոմսերի գրանցում

20.04.2021

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 01.03.2021թ. իրականացվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02502212, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2) 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 55,000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMAMRBBM1ER3)  գրանցում:

Թարմացված է առ` 16.09.2021