Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Իրականացվել է «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի անվանական պարտատոմսերի լրացուցիչ գրանցում

24.08.2021

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 20.08.2021թ. իրականացվել է «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02520007, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Արամի 82-84) 100000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 20000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMACBAB27ER7) լրացուցիչ գրանցում:

Թարմացված է առ` 27.09.2021