Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի լրացուցիչ գրանցում

08.01.2021

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 30.12.2020թ. իրականացվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02502212, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2) 100000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 50000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMAMRBB2TER6) լրացուցիչ գրանցում:

Թարմացված է առ` 08.01.2021