Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Բանկային ռիսկերի համապարփակ, Էլեկտրոնային և համակարգչային հանցագործության, տնօրենների և ղեկավարների պատասխանատվության և մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրության մատուցման նպատակով մատակարար կազմակերպության ընտրության մրցույթ

18.12.2020

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ն հայտարարում է իր ներքին ակտերի համաձայն կազմակերպող մրցույթ` բանկային ռիսկերի համապարփակ, Էլեկտրոնային և համակարգչային հանցագործության, տնօրենների և ղեկավարների պատասխանատվության և մասնագիտական պատասխանատվության տարեկան առավելագույն՝ 900,000,000 (ինը հարյուր միլիոն) միասնական սահմանաչափով մեկ տարվա՝ սկսած 2021թ․-ի հունվար 29-ից, ապահովագրության (BBB Insurance) մատուցման մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով: Մրցույթում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել բանկային ռիսկերի համապարփակ, Էլեկտրոնային և համակարգչային հանցագործության, տնօրենների և ղեկավարների պատասխանատվության և մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիր:

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

 

Թարմացված է առ` 22.12.2020