Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Իրականացվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի անվանական պարտատոմսերի լրացուցիչ գրանցում

22.10.2020

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 13.10.2020թ. իրականացվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02502212, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2) 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 50,000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMAMRBB2QER2) լրացուցիչ գրանցում:

Թարմացված է առ` 21.10.2020