Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Տեղի է ունեցել <<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի լրացուցիչ գրանցում Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում

26.06.2020

16.06.2020թ. իրականացվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02502212, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2) 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 100,000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMAMRBB2MER1) լրացուցիչ գրանցում:

Թարմացված է առ` 29.06.2020