Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն իրականացրել է անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ գրանցում

27.03.2020

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 26.03.2020թ. իրականացվել է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹյան (ՀՎՀՀ` 02201405, հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, 0002, ք. Երևան, Ամիրյան փող. 23/1) 10400 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 30800 հասարակ անվանական բաժնետոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMHEZBS10ER5) լրացուցիչ գրանցում:

Թարմացված է առ` 27.03.2020