Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն իրականացրել է պարտատոմսերի գրացնում

05.03.2020

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 09.01.2020-29.02.2020թ. իրականացվել է «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 01500362, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 48) 10000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 25000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMARBBB2AER9) գրանցում

Թարմացված է առ` 05.03.2020