Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» ՓԲԸ-ի՝ ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու հիմքով «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակի դադարեցման մասին

29.01.2020

Հիմք ընդունելով ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 17․01․2020թ․-ի թիվ 9Ա որոշումը՝ սույն թվականի հունվարի 24-ից դադարեցվել է «ԿԱՊԻՏԱԼ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» ՓԲԸ-ի «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակը։

Թարմացված է առ` 29.01.2020