Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Կոնվերս բանկն իրականացրել է պարտատոմսերի լրացուցիչ գրանցում

20.12.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 18.12.2019թ. իրականացվել է «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 00000291, հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1) 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 50000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMCOVSB2BER5) գրանցում:

Թարմացված է առ` 20.12.2019