Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Գլոբալ Կրեդիտն իրականացրել է պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMGLBLB19ER9) գրանցում

29.11.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 27.11.2019թ. իրականացվել է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 01013781, հասցե՝ ք.Երևան, Սասնա Ծռեր 2, 251 տ.) 10,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 50,000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMGLBLB19ER9) առաջնային գրանցում:

Թարմացված է առ` 03.12.2019