Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Գլոբալ կրեդիտն իրականացրել է պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMGLBLB28ER0) գրանցում

29.11.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 27.11.2019թ. իրականացվել է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 01013781, հասցե՝ ք.Երևան, Սասնա Ծռեր 2, 251 տ.) 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 10,000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMGLBLB28ER0) առաջնային գրանցում:

Թարմացված է առ` 03.12.2019