Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Կոնվերս բանկն իրականացրել է պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMCOVSB29ER4) գրանցում

18.11.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 15.04.2019-23.08.2019թ. իրականացվել է «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 00000291, հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1) 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 100000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMCOVSB29ER4) գրանցում:

Թարմացված է առ` 18.11.2019