Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Ամերիաբանկն իրականացրել է պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMAMRBB2KER5) գրանցում

15.11.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 27.08.2019-09.10.2019թթ. իրականացվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02502212, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2) 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 80000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMAMRBB2KER5) գրանցում:

Թարմացված է առ` 15.11.2019