Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«Հայաստանի էկոնոմիկայի զարգացման բանկ» ԲԲԸ-ն իրականացրել է պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMHEZBB26ER7) գրանցում

15.11.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 06.05.2019-02.08.2019թթ. իրականացվել է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹյան (ՀՎՀՀ` 02201405, հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, 0002, ք. Երևան, Ամիրյան փող. 23/1) 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 30000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMHEZBB26ER7) գրանցում:

Թարմացված է առ` 15.11.2019