Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«Հայաստանի էկոնոմիկայի զարգացման բանկ» ԲԲԸ-ն իրականացրել է պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMHEZBB27ER5) գրանցում

15.11.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 06.05.2019-31.07.2019թթ. իրականացվել է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԲ ընկերության (ՀՎՀՀ` 02201405, հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, 0002, ք. Երևան, Ամիրյան փող. 23/1) 10000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 100000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMHEZBB27ER5) լրացուցիչ գրանցում:

Թարմացված է առ` 15.11.2019