Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ԱյԴի ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն իրականացրել է պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMANLBB29ER7) գրանցում

15.11.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 07.11.2019թ. իրականացվել է «ԱյԴի ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության (ՀՎՀՀ` 00005409, հասցե՝ ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Վարդանանց փող. 13) 50000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 5000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMANLBB29ER7) գրանցում:

 

Թարմացված է առ` 15.11.2019