Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Ազգային հիփոթեքային ընկերությունը իրականացրել է պարտատոմսերի հաշվի բացումը Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում

08.11.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 04.11.2019-05.11.2019թթ. իրականացվել է «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02707189, հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության փողոց 22 շենք, 7/1 տարածք) 10000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 350000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMNMCCB2JER8) գրանցում:

Թարմացված է առ` 15.11.2019