Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իրականացրել է Ինեկոբանկի պարտատոմսրի տեղաբաշխում

09.10.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 23.09.2019-08.10.2019թթ. իրականացվել է «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02518512, հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Թումանյան 17) 10000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 150000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMINECB26ER9) տեղաբաշխում:

 

Թարմացված է առ` 09.10.2019