Կատեգորիա: Հայտարարություններ

««ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ն իրականացրել է պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMFNCAB26ER3) առաջնային գրանցում

27.09.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 23.09.2019թ. իրականացվել է ««ՖԻՆՔԱ» ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 00445174, հասցե՝ ք.Երևան, Ագաթանգեղոսի փող., շենք 2ա) 10000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 233200 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMFNCAB26ER3) առաջնային գրանցում:

Թարմացված է առ` 27.09.2019