Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայբիզնեսբանկը հասարակ անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ գրանցում է կատարել Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում

06.09.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 02.09.2019թ. իրականացվել է «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 01500362, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 48) 763000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 9920 հասարակ անվանական բաժնետոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMARBBS10ER3) լրացուցիչ գրանցում:

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 09.2019թ. իրականացվել է «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ`01500362, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 48) կողմից թողարկած հասարակ անվանական բաժնետոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMARBBS10ER3) պարամետրերի փոփոխություն, որի արդյունքում մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը 763000 ՀՀ դրամից դարձել է 783903 ՀՀ դրամ:

Թարմացված է առ` 06.09.2019