Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«Լենդմարկ Կապիտալ» ՓԲԸ-ն դարձել է Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի հաշվի օպերատոր և ԿՇՀՀ անդամ

28.08.2019

«Սույն թվականի օգոստոսի 28-ին « Լենդմարկ Կապիտալ » ՓԲ ընկերությանը շնորհվել է «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիատարիա» ԲԲ ընկերության արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի հաշվի օպերատորի և կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակներ»:

Թարմացված է առ` 03.09.2019