Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն իրականացրել է պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMCOVSB28ER6) գրանցում

27.08.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 15.04.2019-23.08.2019թթ. իրականացվել է «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 00000291, հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1) 100000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 10000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMCOVSB28ER6) գրանցում:

Թարմացված է առ` 27.08.2019