Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Գլոբալ Կրեդիտը իրականցրել է հասարակ անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ գրանցում

16.08.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 09.08.2019թ. իրականացվել է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 01013781, հասցե՝ ք.Երևան, Սասնա Ծռեր 2, 251 տ.) 1000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 500000 հասարակ անվանական բաժնետոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMGLBLS10ER2) լրացուցիչ գրանցում:

Թարմացված է առ` 16.08.2019