Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի հասարակ անվանական բաժնետոմսերի (ԱՄՏԾ՝ 00AHEKS10KR3) լրացուցիչ գրանցում Կենտրոնական դեպոզիտարիայում

05.08.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 07.2019թ. իրականացվել է «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 90025315, հասցե՝ ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ,Վ.Սարգսյանի փողոց թիվ 25ա) 1000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 886861 հասարակ անվանական բաժնետոմսերի (ԱՄՏԾ՝ 00AHEKS10KR3) լրացուցիչ գրանցում։

Թարմացված է առ` 05.08.2019