Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իրականացրել է Ամերիաբանկի պարտատոմսերի տեղաբաշխումը

05.08.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 13.05.2019-01.08.2019թթ. իրականացվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02502212, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2) 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 100 000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMAMRBB2JER7) տեղաբաշխում:

Թարմացված է առ` 05.08.2019