Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»-ի արտոնյալ բաժնետոմսերի լրացուցիչ գրանցում Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում

06.05.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 04.04.2019թ. իրականացվել է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի (ՀՎՀՀ 02201405, հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան փող. 23/1) 15,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 224,600 հատ արտոնյալ բաժնետոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMHEZBPK1ER2) լրացուցիչ գրանցում:»

Թարմացված է առ` 15.11.2019