Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

Հայասատանի կնետրոնական դեպոզիտարիան գրանցել է ՖԻՆՔԱ-ի պարտատոմսերը

26.02.2019

Հայասատանի կենտրոնական դեպոզիտարիան գրանցել է ՖԻՆՔԱ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված 8,000 հատ պարտատոմս՝ 25 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով:

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ»  ԲԲԸ-ի արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 25.02.2019թ. իրականացվել է «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ 00445174, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Ագաթանգեղոսի փող., շենք 2ա) 25 ԱՄՆ դոլլար անվանական արժեքով 8 000 հատ պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMFNCAB24ER8) լրացուցիչ գրանցում:

Թարմացված է առ` 15.11.2019