Ցուցադրել ըստ կատեգորիաների`

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-տարի-

-տարի-

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել

2006թ. հունիս ամսվա առևտրի տվյալները

Ամսաթիվ: 21.07.2006

Կատեգորիա: Բորսա

2006թ.-ի հունիս ամսվա ընթացքում կնքված գործարքների առավելագույն ծավալը գրանցվել է “ՏԱՔՍԻ-1” ԲԲԸ (TAX1) բաժնետոմսերով, որոնց տեսակարար կշիռը կազմում է գործարքների ընդհանուր ծավալի 22.79%-ը, իսկ գործարքների ընդհանուր քանակի` 5.43%-ը:

Կարդալ ավելին

2006թ. մայիս ամսվա առևտրի տվյալները

Ամսաթիվ: 31.05.2006

Կատեգորիա: Բորսա

2006թ.-ի մայիս ամսվա ընթացքում կնքված գործարքների առավելագույն ծավալը գրանցվել է “Արարատ Կոնյակի-Գինու-Օղու Կոմբինատ” ԲԲԸ (YAGK) բաժնետոմսերով, որոնց տեսակարար կշիռը կազմում է գործարքների ընդհանուր ծավալի 90.90%-ը, իսկ գործարքների ընդհանուր քանակի` 1.2%:

Կարդալ ավելին

2006թ. ապրիլ ամսվա առևտրի տվյալները

Ամսաթիվ: 29.04.2006

Կատեգորիա: Բորսա

2006թ.-ի ապրիլ ամսվա ընթացքում կնքված գործարքների առավելագույն ծավալը գրանցվել է “ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹ” ԲԲԸ (MQER) բաժնետոմսերով, որը կազմում է գործարքների ընդհանուր ծավալի 96.78%-ը, իսկ կատարված գործարքների քանակով այն զբաղեցնում է չորրորդ հորիզոնականը` կազմելով գործարքների ընդհանուր քանակի 4.35%-ը:

Կարդալ ավելին

Տեղեկացում

Ամսաթիվ: 24.01.2006

Կատեգորիա: Բորսա

Կայքի “ՀՖԲ Տեղեկագրեր” հատվածում տեղադրվել է 2005թ. դեկտեմբեր ամսվա տեղեկագիրը:

Կարդալ ավելին

Տեղեկացում

Ամսաթիվ: 18.01.2006

Կատեգորիա: Բորսա

Կայքի Կարգավորում --> Օրենսդրություն հատվածում տեղադրվել է “Ֆինանսական կարգավորման եւ վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին” ՀՀ օրենքի անգլերեն տարբերակը (ոչ պաշտոնական թարգմանություն):

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 15.03.2017